House rules & Payment detailsOnze huisregels / reglement

 • Receptie: in de periode van 1 april tot 1 oktober geopend van 08:00 uur tot 13:00 uur en van 15:00 uur tot 20:00. In de periode van 1 oktober tot 1 april geopend van 09:00 uur tot 13:00 uur en van 15:00 uur tot 18:00.Buiten openingstijden alléén bij noodgevallen bellen naar nummer: 00351 965755341
 • Op dag van vertrek uitchecken vóór 11:00 uur. Indien u later wilt uitchecken zijn daaraan kosten verbonden
 • Gelieve bij vertrek op de dag ervoor tijdens openingstijden van de receptie contant af te rekenen
 • U bent wettelijk verplicht de personalia van alle personen die overnachten bij melding in de receptie door te geven. Ook bent u verplicht logés die incidenteel overnachten aan ons door te geven. Hiervoor dient u een geldig paspoort of geldige identiteitskaart te overleggen
 • De kosten voor het laten overnachten van logés bedragen € 5,– per persoon per nacht. U bent verplicht bij overnachting van logés Quinta do Pomarinho daarvan op voorhand in kennis te stellen, zodat de overnachting van de logés kan worden bijgehouden in het campingregister.
 • Alle aanwijzingen van de campingleiding dienen direct opgevolgd te worden
 • In verband met COVID-19 bent u verplicht zich te houden aan de door de Portugese overheid ingestelde (veiligheids)regels. Wij voeren het “Clean en Safe” protocol op onze Quinta
 • Indien u of een lid van uw gezin de huisregels van Quinta do Pomarinho in ernstige mate overtreedt, dan wel aanwijzingen van de campingleiding niet direct opvolgt, sfeer bedervende activiteiten ontplooit, dan wel opzettelijke vernielingen aanricht, zal niet alleen u of dit gezinslid, maar het hele gezin onmiddellijk van de camping verwijdert worden
 • Zwembad: geopend van 1 mei tot 1 oktober van 08:00 uur tot 20:00 uur (verboden te duiken en verplicht douchen voordat u het zwembad betreed!) Het zwembad is alleen toegankelijk voor betalende gasten en hun gezinsleden. Het zwemmen in het zwembad en vijver geschiedt geheel voor eigen risico. Quinta do Pomarinho heeft geen badmeester in dienst gelet op de geringe diepte van het zwembad. Quinta do Pomarinho aanvaardt ter zake het gebruik van het zwembad en de vijver dan ook geen enkele aansprakelijkheid. De tekst op aanwijzingsbord bij het zwembad dient te worden opgevolgd
 • Voor gemotoriseerd verkeer geldt een maximum snelheid van 10 km per uur op Quinta do Pomarinho
 • Auto niet parkeren bij staplaats op camping maar vooraan het terrein op de parkeerplaats (alléén gasten met een tent, standplaatshouders én overwinteraars uitgezonderd)
 • Het parkeren van de auto geschiedt op eigen risico. Quinta do Pomarinho aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 • Een ieder die voor korte of langere tijd op Quinta do Pomarinho verblijft dient er voor zorg te dragen dat zijn/haar (sta) caravan, camper, tent, standplaats en andere aanhorigheden in redelijk staat van onderhoud verkeren, zulks ter beoordeling van de campingleiding
 • Papier, glas en plastic scheiden en zelf deponeren bij het “ECO verzamelpunt” naast parkeerplaats vooraan het terrein
 • Overig afval zelf deponeren in groene vuilcontainers bij het “ECO verzamelpunt” naast parkeerplaats vooraan het terrein
 • De afvalemmer bij de wasgelegenheid enkelgebruiken voor kleine hoeveelheden afval
 • Huisdieren zijn (tegen betaling) toegestaan onder de voorwaarde dat het huisdier geen overlast veroorzaakt aan de overige gasten. Alle huisdieren (ook katten) dienen aangelijnd te zijn wanneer zij zich op het terrein van Quinta do Pomarinho bevinden. De gast is verplicht de uitwerpselen van het huisdier te verwijderen (schepje en plastic zak zijn verplicht bij uitlaten). Bepaalde hondenrassen (zie lijst receptie) zijn verplicht om een muilkorf dragen. Het is niet toegestaan uw huisdier mee te nemen en/of te wassen in de sanitaire ruimte van de camping
 • Vuil water en/of chemisch toilet lozen bij de gemetselde put op het terrein
 • Uit alle kranen van het douche/toiletgebouw komt Wees zuinig met het gebruik van het drinkwater
 • Het is niet toegestaan om toiletpapier, of welke voorwerpen dan ook, door de Wc’s in de sanitaire ruimtes te spoelen.
 • U mag uw kampeermiddel enkel op goedgekeurde (Portugese) gasflessen en elektriciteitskabels aansluiten
 • Als u gebruik wilt maken van onze elektriciteit brengen wij daarvoor kosten in rekening
 • Het is niet mogelijk uw telefoon, laptop enzovoorts op te laden in de openbare ruimtes van Quinta do Pomarinho
 • Wasmachine gebruiken voor uw was maar niet voor de was van uw huisdieren. Maximaal vulgewicht is 6 kilo. Kosten €4,- Wij verzoeken u enkel ECO wasmiddelen te gebruiken!
 • Op verzoek is er een droogtrommel beschikbaar voor uw was. Maximaal vulgewicht is 6 kilo. Kosten €4,-
 • Kleine hoeveelheden handwas (delicate was) alléén wassen in wasbak direct naast wasmachine en niet in de wasbakken voor de afwas.
 • De dranken die u wilt nuttigen uit het “winkeltje” in de receptie contant afrekenen of, bij langer verblijf, vermelden achter u naam op het formulier op het prikbord
 • (Streek) producten die u wilt kopen in het “winkeltje” in de receptie (bijvoorbeeld kaas, honing, thee, kruiden, compote, jam, limoncello e.d.) persoonlijk afrekenen bij eigenaren Quinta do Pomarinho
 • Quinta do Pomarinho verstrekt geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar. U dient zich op verzoek van Quinta do Pomarinho te kunnen legitimeren. Bij overtreding wordt de drank ingenomen en wordt de toegang tot “A Taberna” ontzegd. Openbaar dronkenschap op Quinta do Pomarinho is verboden. Verder is het verboden om zonder toestemming van Quinta do Pomarinho plaats te nemen achter de bar in de ontmoetingsruimte “A Taberna”, “A Taberna” met zwemkleding te betreden én om zelf meegebrachte eet- en drinkwaren in “A Taberna” te consumeren. Dit geldt ook voor buitenactiviteiten die door Quinta do Pomarinho worden georganiseerd. Huisdieren zijn enkel bij uitzondering toegestaan in “A Taberna”. Dit in overleg met de campingleiding. Er mag niet in “A Taberna” worden gerookt.
 • Het is u en uw gezinsleden niet toegestaan zich zonder toestemming van Quinta do Pomarinho te begeven in de niet-openbare ruimtes op de camping.
 • Wilt u (tuin)gereedschap en dergelijke gebruiken van Quinta do Pomarinho, dan dient u dit altijd eerst te vragen aan de campingleiding.
 • Het is verboden om geluidsoverlast, in iedere vorm, te veroorzaken. s’ Avonds om 22.00 uur gaat de nachtrust in, welke duurt tot s morgens 08.00 uur. Gedurende deze periode is iedere vorm van lawaai verboden. Voor speciale, aangekondigde, feestavonden wordt een uitzondering gemaakt.
 • Indien en voor zover u dan wel uw gezinslid, gast of bezoeker dit reglement in ernstige mate overtreedt, de sfeer op Quinta do Pomarinho negatief beïnvloedt dan wel opzettelijk vernielingen aanricht, zal u met uw eventuele gezinsleden, gasten en bezoekers van Quinta do Pomarinho worden verwijderd.
 • Quinta do Pomarinho aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade geleden door u, uw gezinsleden en/of uw gasten uit welke hoofde dan ook. U, uw gezinsleden en/of uw gasten betreden het terrein van Quinta do Pomarinho op eigen risico. Het gebruik van de aanwezige voorzieningen en deelname aan door Quinta do Pomarinho georganiseerde activiteiten geschiedt tevens op eigen risico van u, uw gezinsleden en/of uw eventuele gasten. Quinta do Pomarinho aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake gevolgschade en inkomstenderving.
 • U wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement. U bent er voor verantwoordelijk dat uw eventuele gezinsleden, gasten en bezoekers op de hoogte zijn van de inhoud van het reglement en zich daaraan houden. Onbekendheid met de inhoud van het reglement kan Quinta do Pomarinho niet worden tegengeworpen. Indien zich geschilpunten voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de leiding van Quinta do Pomarinho.

Our address and payment details

Quinta do Pomarinho

property owners (Proprietários)

Robert Uitman & Joop Jan Vos

address (Endereço)

Camping Quinta do Pomarinho
EN 246 km 16,5 Castelo de Vide – Portalegre
7320-421 Castelo de Vide
Portugal

mailbox (Apartado) 

Quinta da Fonte de Agua Campismo Rural Lda

Apartado 8

EC Castelo de Vide

7320-421 Castelo de Vide

Portugal

GPS-Code

N 39° 23’ 53” W 7° 29’ 14”

E-mail

info@pomarinho.com

Telephone number

00351 965 755 341

Bank account number (Número da conta bancária)

PT 50 0045 6436 4029 8437 567 21 in the name of QTA Fonte Agua LDA

VAT number (Número Identificação Fiscal (NIF))

514834234